آبی روشن

برخی از برنامه های انجمن فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور عبارتند از: صدور کارت شناسایی فارغ التحصیلی معتبر ، ارتباط فارغ التحصیلان دانشگاه های داخل و خارج از کشور با هدف تبادل اطلاعات و تجربیات و بهره گیری از آن در انجام پروژه های کاربردی و دانش بنیان و همچنین ارایه خدمات اطلاع رسانی، آموزشی، رفاهی، استخدامی و . . .